Uw dienstverlener in transport en logistiek

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

  • Voor vervoer per subcontractor de Algemene vervoersvoorwaarden Palletvervoer
  • De algemene Vervoerscondities 2002 (laatst gedeponeerde versie), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam
  • Grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg het CMR-verdrag (CMR 2002, laatst gedeponeerde versie).
  • Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek
  • Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002.
  • Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

Bij het verstrekken van opdrachten verklaart u zich akkoord te gaan met genoemde voorwaarden